Facebook

Hỗ trợ online:

Điện thoại : 0915 902 554
Điện thoại : 0973 741 526
Email : quychinh@gmail.com

Bài viết gần đây

Huấn luyện lái xe nâng heli an toàn

I- Mục đích, đề nghị cho việc lái xe nâng heli an toàn

Sau khoá huấn luyện học viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản trong quản lý, vận hành xe nâng hàng

Cụ thể như:
1- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu, bộ phận của xe nâng hàng mà mình quản lý vận hành.
2- Biết các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp Kiểm tra và chăm nom kỹ thuật các cụm chi tiết, bộ phận quan trọng của xe nâng hàng.
3- Hiểu và nắm được các nội dung của các tài liệu kỹ thuật của xe nâng hàng mà mình quản lý vận hành.
4- Nắm được qui trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
5- Nắm được các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành xe nâng hàng và cách khắc phục.
6- Nắm được một số quy định hiện hành về quản lý xe nâng hàng.

II- Nội dung huấn luyện

1- Khái niệm chung
- Các chủng loại xe nâng hàng tự hành và khuôn khổ dùng:
- Các tham số cơ bản
- Nguyên lý hoạt động .
2- Các cơ cấu, bộ phận cơ bản - phương pháp soát kỹ thuật và chăm chút bảo dưỡng.
A- Nguồn động lực:
- Loại xe dùng động cơ đốt trong
- Loại xe dùng động cơ điện một chiều
b- Cơ cấu nâng, hạ hàng
- Khung nâng - càng nâng
- Xích nâng
- Hệ thống thủy lực
c- Cơ cấu di chuyển
d- Cơ cấu chuyển hướng
e- Hệ thống tín hiệu
5- Vận hành an toàn xe nâng hàng:
- Các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành và biện pháp khắc phục.
- Lớp lang thao tác xếp hàng, dỡ hàng.
- Các quy định cơ bản về an toàn giao thông trong nhà máy, công trường.
- Ý nghĩa các ký hiệu trên bao bì hàng hóa trong xếp dỡ.
- Qui phạm an toàn trong công tác xếp dỡ bằng xe nâng hàng.
6- Quy trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
- Chuẩn bị
- rà soát kỹ thuật xe
- Khi lấy hàng – vận tải – xếp hàng
- Kết thúc công việc
7- Quản lý xe nâng hàng
a- Quản lý quốc gia về xe nâng hàng.
- Các văn bản của quốc gia về quản lý xe nâng hàng.
B- Quản lý xe nâng trung quốc tại cơ sở
- Hồ sơ kỹ thuật - hồ sơ quản lý
- rà - bảo dưỡng - tu bổ
- Huấn luyện an toàn
- Kiểm định kỹ thuật an toàn
8- chỉ dẫn trực tiếp trên xe nâng hàng (theo yêu cầu riêng của cơ sở)
- Hướng dẫn trực tiếp trên xe về phương pháp thẩm tra kỹ thuật.
- Chỉ dẫn các kỹ thuật căn bản trong vận hành xe nâng hàng.
9- thẩm tra cuối khóa:
- Kiểm tra phần lý thuyết.
- Thẩm tra phần thực hiện (bao gồm từ thao tác lấy hàng - chuyển di - xếp hàng trong kho và chuyển di trên đường ở các địa hình khác nhau.

 

Để lại bình luận của bạn

*
*
*